-Maine Coon/Helse-

 

Maine Coon hunnkatt, Spellbounds Ilessa (1 år)

Maine Coon helse

Maine Coon katten er generellt en frisk rase, men de kan rammes av sykdommer som alle levende vesener. Her finner du informasjon om litt ulike sykdommer, noen veldig sjeldne og andre man skal være litt mer obs på.

Dette er skrevet ut fra mine erfaringer og det jeg har tilegnet meg av kunnskap gjennom skriftlig informasjon og samtaler med oppdrettere, veterinærer og eksperter på dette i Norge og andre land. Jeg er alltid åpen for å endre mine standpunkter dersom ny informasjon tilsier det. Jeg er ingen ekspert - men forsøker å forklare med enkle ord.

Vi forsøker å følge med på det som skjer innen helseområdet, og er åpne for å endre våre rutiner for testing når vi får ny informasjon. Vi avler ikke på katter vi er usikre på når det gjelder helse, eller som har fått påvist arvelige defekter.

HCM Hypertrofisk Kardiomyopati

Dette er en arvelig hjertemuskelsykdom der deler av, eller hele hjertet fortykkes uten noen annen forklarende årsak til veksten. (Dette kan også skje dersom hjertet jobber feil pga en klaffefeil eller andre sykdommer. Det er da en sekundær problematikk og ikke den arvelige varianten vi snakker om her).

Symptomene på HCM varierer veldig, men katten vil gjerne virke sliten, tungpustet og generellt i dårlig form dersom sykdommen har kommet langt. På et tidligere stadie kan den være vanskelig å oppdage, for katter er gode til å skjule smerte og sykdom. En katt kan også virke helt frisk, og brått dø av HCM - så dette er en uforutsigbar sykdom.

Dette er en alvorlig sykdom som katten ikke kan bli frisk av dessverre. Katten vil dø av dette før eller siden, men kan i beste fall leve lenge og godt med HCM dersom den ikke utvikler seg for raskt - og at katten behandles med vanndrivende medisiner..

Dette er ikke en sykdom som rammer bare Maine Coon, det rammer alle raser og kan også ramme mennesker. Den arvelige varianten snakkes det imidlertid mest om på Maine Coon og Amerikansk korthår - selv om det gjelder andre raser også. Katter i alle aldre kan få HCM, men de fleste vil få sykdommen innen 5 års alder dersom det er snakk om den arvelige varianten.

Det jobbes med å finne tester som kan avsløre sykdommen, men det er mye diskusjon rundt de eksisterende testene. Per i dag finnes det to gentester som kan avsløre om katten har en mutasjon i et gen - som antas å kunne gi HCM. Det er mange som ikke vil bruke disse testene, og som mener dette ikke gir noen sikre indikasjoner på om katten vil kunne utvikle HCM eller ikke. Det finnes katter som er fri for begge genmutasjoner, men som er døde av HCM og det finnes gamle katter som har mutasjonen og er tilsynelatende friske. Det antas at man bare har funnet to av veldig mange slike mutasjoner, og om katten er fri for nr 1 og nr 2, kan den likevel ha flere andre ukjente mutasjoner. En katt som er fri på gentestene kan derfor likevel utvikle HCM. (Hos mennesker er det funnet 200 mutasjoner i 10 gener som kan gi HCM). Mange velger likevel å bruke denne testen, for å være på den sikre siden - og ikke avle frem katter som har disse mutasjonene. Det er gentest 1 som er den mest brukte, men noen velger også å teste for den andre mutasjonen de har funnet. Norske oppdrettere som registrerer kattene i Norske Rasekattklubbers cx er nå påbudt å teste for den ene av disse mutasjonene. Frie katter (NN) og de som kun har en kopi (NHC) av mutasjonen er lov å bruke i avl. En NHC katt kan kun avles mot en NN katt.

I tillegg er det mulig å ta en ultralyd av hjertet hos en spesialist for å se om katten er frisk på testtidspunktet. Dette gir et ganske sikkert svar på om katten har HCM eller ikke på det tidspunktet man tester, men sier ikke noe om muligheten for at katten kan utvikle sykdommen på et senere tidspunkt. Det krever også at testen gjøres av en erfaren ekspert på området, da det kan være vanskelig å se på ultralyd også. Dette er med andre ord heller ingen 100% sikker test.

Vi i Spellbound's har valgt følger NRR sine regler på gentest 1 for HCM. En del av våre katter er også testet for genmutasjon 2 (A74T), men det er den første som antas å være den verste i forhold til utvikling av HCM. Vi er veldig opptatt av å poengtere overfor kjøpere at disse testene ikke gir noen garanti for at katten ikke kan utvikle HCM. Uansett hvor mange tester man skilter med, så er det ingen garantier så lenge vi snakker om levende vesener :)

I artikkelen under får du mer inngående informasjon om disse genmutasjonene.

Intra-allelic Genetic Heterogeneity of Hypertrophic Cardiomyopathy in the Maine Coon Cat
1,2Mia Titine Nyberg, 2J¢rgen Koch, 1Michael Christiansen
1Statens Serum Institut, Artellerivej 5, 2300 Copenhagen S, Denmark, 2Faculty of Life Sciences, University of Copenhagen, Dyrlaegevej 16, 1870 Frederiksberg C, Denmark
Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is a primary disorder of the myocardium characterised by unexplained concentric hypertrophy and is an autosomal dominant genetic disease. In the Maine Coon cat the prevalence of HCM is high and the disease expresses the same clinical characteristics as seen in humans. Thus, the Maine Coon may therefore be a good spontaneous animal model of human HCM. The MYBPC3 gene encodes the cardiac myosin binding protein C (MyBP-C) and is associated with mutations causing HCM in humans. Recently, the mutation A31P in feline MYBPC3 has been associated with HCM in Maine Coons. We screened exon 3 of the feline MYBPC3 gene in a cohort of Maine Coon cats to examine whether feline HCM exhibits intra-allelic heterogeneity. Two-hundred-and-four Maine Coon cats with a median age of 2.2 years, (24 had HCM and 19 were clinically suspected of HCM) were genotyped for the A31P variant. Exon 3 of the feline MYBPC3 gene was identified from a feline heart cDNA library. Primers were defined and mutation screening performed using capillary electrophoresis SSCP and DNA sequencing. Two different SNPs were identified in Maine Coon cat, the known A31P with a minor allele frequency of 0.20 in controls and a novel A74T with a minor allele frequency of 0.13 in controls. The odd ratio (OR) for having HCM was 16.2 (95%-confidence interval (cfi): 4.3 - 61.0) for homozygosity for the A31P variant and 7.6 (95%-cfi: 2.7 - 21.7) for homozygosity for the A74T variant. These ORs probably underestimated the significance of the alleles as the cat cohort was young. Feline HCM in Maine Coon exhibits intra-allelic heterogeneity with at least two disease associated genetic variants. Both code for amino acid substitutions in the poorly characterised C0 part of the MyBP-C protein. However, the two variants are responsible for less than 50% of HCM cases in young Maine Coons. Thus, the feline model of human HCM is more heterogeneous than previously believed and it must be expected that mutations in other genes contribute to the causation of disease, just as is the case in human HCM. The genetic characterization of the Maine Coon HCM model will probably lead to the establishment of feline models for HCM caused by many different genetic variants and this will greatly increase the utility of the model as it will enable us both to understand the pathophysiology of different genetic variants, the function of different genes, and to link this information to clinical characteristics.

HD-Hofteleddsdysplasi

Hoftekulen ligger her ikke helt inne i leddet slik det skal, og det kan gi smerter dersom graden av HD er stor. Man ser sjelden katter som viser symptomer på dette, men som tidligere sagt er kattene veldig gode til å skjule tegn på sykdom og smerte. Noen oppdrettere velger å ta røntgen av hoftene for å se om kattene har HD. Det er diskutert hvor stor del som handler om arv og hva som kan skyldes andre faktorer når det gjelder HD. Det ser ut til at hvordan katten ligger i fosterlivet kan spille inn, hva slags underlag de går på, om de får bruke kroppen naturlig og bygge muskler o.l. Etter mange generasjoner med røntgede fri katter og hunder kan det dukke opp HD - så det er en kompleks sykdom å bli kvitt.

Vi i Spellbound's røntger katter vi mistenker at har et problem, og katter på linjer der det har dukket opp HD.

Patella Luxasjon

Her er det enkelt sagt kneskålene som glir ut av posisjon og gir katten smerter. Det kan komme av for grunne patellafurer, slik at kneskålen ikke blir liggende støtt. Det kan også være slakke bånd som ikke holder kneet godt nok på plass, eller en kombinasjon av disse. I noen tilfeller kan en kattunge ha tendens til løse kneskåler som liten og "vokse det av seg". Er derimot katten hardt rammet må den opereres for å bli bra. Det er enkelt å fastslå Patella Luxasjon ved en vanlig helseundersøkelse hos veterinær, og vi sjekker alltid dette ved helseundersøkelser av kattene våre. Dette er noe som kan ramme alle katter, ikke bare Maine Coon. Katter som har dette bør ikke brukes i avl.

Tannkjøttbetennelse

Maine Coon er sammen med mange andre rasekatter en del belastet med tannkjøttproblemer. En del er røde i tannkjøttet i ung alder, i forbindelse med tannfelling - og gjerne helt frem til voksen alder (1-2 år). De fleste av disse vokser det av seg. Hos noen blir det imidlertid kronisk betennelse, og i verste fall kan man risikere å måtte trekke tennene på katten eller brenne vekk betent tannkjøtt. Det er viktig å følge med, og gi katten behandling med antibiotika dersom tannkjøttet er veldig rødt. Noen pensler munnen med klorhexidin, andre med camillete. Jeg vet også at enkelte veterinærer har hatt stort hell med å bruke kortisonpreparater.

SMA - Spinal Muscular Atrophy

Dette er en arvelig lidelse som fører til muskelsvinn og lammelser. Den vises først ved 3-4 måneders alder. Mange kan leve greit i mange år som innekatter, men man vil merke at de har mindre kontroll og en redusert muskelmasse. Andre blir veldig svake og må avlives. For å få denne sykdommen må kattungen få en mutert kopi av genet fra begge foreldre. Foreldredyret kan altså være bærer uten selv om utvikle sykdommen om de kun har en mutert kopi. Det er utviklet en gentest for å fastslå om katten har dette muterte genet, og en del av våre katter er testet for dette. Siden det er så direkte nedarvelig trenger man ikke å teste alle kattene i et oppdrett. En kattunge etter to frie (NN) foreldre kan ikke ha mutasjonen eller gi den videre. Vi tester nå alle våre katter for dette, men det er en sjelden sykdom - og hittil har alle vi har testet vært fri.

PK Def - Erythrocyte Pyruvate Kinase Deficiency

PK Def er en arvelig sykdom som gir ustabilitet i, og mangel på røde blodlegemer. Kliniske symptomer og når de vises er veldig variabelt, men symptomer kan være pustevansker, gulsott, svakhet, hoven buk og vekttap. Den nedarves autosomal recessivt - så katten vil ikke utvikle sykdommen om den ikke arver anlegg fra begge foreldre slik som ved SMA. Dette er en svært sjelden sykdom, men alle våre katter testes for dette.